Gdzie wczoraj byliśmy? - O rzeczowniku

O rzeczowniku. Rozpoznawanie rzeczownika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów będących rzeczownikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.