Piramida Sfinksa - Działania dodawanie i odejmowanie

Działania dodawanie i odejmowanie. Zadaniem ucznia jest prawidłowe uzupełnienie poziomów piramidy wynikami określonych działań.