Porozmawiajmy! - Angielskie dialogi dla dzieci

Angielskie dialogi dla dzieci. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "ubrania". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.