Porozmawiajmy! - Rozumienie ze słuchu angielski dla dzieci

Rozumienie ze słuchu angielski dla dzieci. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "ubrania". Zadaniem dziecka jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków, na których przedstawiony został temat rozmowy.