Rozumiem ze słuchu - Ćwiczenie na rozumienie ze słuchu

Ćwiczenie na rozumienie ze słuchu. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "wakacje". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.