Rozumiem ze słuchu - Słownictwo angielskie i słuchanie dla dzieci

Słownictwo angielskie i słuchanie dla dzieci. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "wakacje". Zadaniem dziecka jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.