Jak się dziś czujesz? - Dialogi w języku angielskim

Dialogi w języku angielskim. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "choroby". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiedzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.