Rozmawiamy o zawodach - Dialogi angielskie

Dialogi angielskie. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "zawody". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.