Rozmawiamy o zawodach - Rozmowy po angielsku dla dzieci

Rozmowy po angielsku dla dzieci. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "zawody". Zadaniem dziecka jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.