Mój plan dnia - Układanie planu dnia po angielsku

Układanie planu dnia po angielsku. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Uczeń ćwiczy tą umiejętność poprzez układanie planu dnia na podstawie nagrania (I get up). Przykładowe zagadnienia z quizu: I get up at seven o'clock. I have a shower at half past seven. I have breakfast at eight o'clock.