Dzień Kuby - Rozumienie ze słuchu. Planowanie dnia

Rozumienie ze słuchu. Planowanie dnia. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Uczeń ćwiczy tą umiejętność poprzez układanie planu dnia na podstawie nagrania (He/She gets up). Przykładowe zagadnienia z quizu: I get up at seven o'clock. I have a shower at half past seven. I have breakfast at eight o'clock.