Mój plan dnia - Planowanie dnia po angielsku

Planowanie dnia po angielsku. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Dziecko ćwiczy tą umiejętność poprzez układanie planu dnia na podstawie nagrania (I get up). Przykładowe zagadnienia z quizu: I get up at seven o'clock. I have a shower at half past seven. I have breakfast at eight o'clock.