Zbieramy warzywa - Liczenie głosek i sylab

Liczenie głosek. Edukacja polonistyczna klasa 2. Zliczanie liter, głosek lub sylab w wyrazach i wpisanie wyniku na tabliczkę, którą trzyma ogrodniczka.