Litery i głoski w szafie - Liczenie liter

Liczenie liter. Zadaniem ucznia jest zliczenie liter, głosek lub sylab w podanych wyrazach oraz wpisanie poprawnego wyniku na tabliczce, którą trzyma dziewczynka.