Gdzie schowały się rzeczowniki? - Rzeczownik dla dzieci

Rzeczownik dla dzieci. Rozpoznawanie rzeczowników. Zadaniem ucznia jest wskazanie w rozsypance wyrazów, które są rzeczownikami.