Gdzie schowały się czasowniki? - Ćwiczenia z czasownika

Ćwiczenia z czasownika. Rozpoznawanie czasowników. Zadaniem ucznia jest wskazanie w rozsypance wyrazów, które są czasownikami.