Litery i głoski nad rzeką - Ćwiczenia z głoskami

Ćwiczenia z głoskami. Zadaniem ucznia jest zliczenie liter, glosek lub sylab w podanych wyrazach oraz wpisanie poprawnego wyniku na tabliczce, którą trzyma rybak.