Szczupak wśród trzcin - Ćwiczenia z sylabami

Ćwiczenia z sylabami. Zadaniem ucznia jest zliczenie liter, glosek lub sylab w podanych wyrazach oraz wpisanie poprawnego wyniku na tabliczce, którą trzyma rybak.