Pod i nad - Przyimki angielskie powtórzenie

Przyimki angielskie powtórzenie. Zadaniem ucznia jest przeniesienie odpowieniego przyimka tak, aby uzupełnić zdanie zgodnie z przedstawionym obrazkiem. Słownictwo w quizie: in, on, under, next to, near, in front of, behind, between.