Pod i nad - Angielskie przyimki dla dzieci

Angielskie przyimki dla dzieci. Dziecko utrwala znajomość przyimków miejsca. Zadaniem ucznia jest przeniesienie odpowieniego przyimka tak, aby uzupełnić zdanie zgodnie z przedstawionym obrazkiem. Słownictwo w quizie: in, on, under, next to, near, in front of, behind, between.