Wybierz pogodę! - Dialogi o pogodzie

Dialogi o pogodzie. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "pogoda". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.