Co dolega Asi? - Co ci dolega po angielsku?

Co ci dolega po angielsku? Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "choroby". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.