Co dolega Asi? - Quiz rozumienie ze słuchu angielski

Quiz rozumienie ze słuchu angielski. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "choroby". Zadanie dziecka polega na wysłuchaniu dialogu pomiędzy dziećmi i wskazaniu obrazków przedstawiających temat rozmowy.