Kosmiczne głoski i litery - Nauka głosek

Nauka głosek i liter. Zadaniem ucznia jest poprawne określenie, ile liter lub głosek znajduje się w wyrazie przedstawionym na wstędze rakiety kosmicznej. Kosmonauta czeka na wpisanie poprawnej odpowiedzi.