Licz litery i głoski! - Ćwiczenia z głoskami

Ćwiczenia z głoskami. Quiz na rozpoznawanie i rozróżnianie liter i głosek. Zadaniem ucznia jest policzenie w wyrazie liter lub głosek i wpisanie odpowiedniej liczby do okienka.