Kot uczy przyimków - Przyimek dla dzieci

Przyimek dla dzieci. Zadaniem ucznia jest wskazanie obrazka symbolizującego użycie w prezentowanym zdaniu przyimka.