Litery i głoski w kuchni - Głoski i litery

Głoski i litery. Zadaniem ucznia jest zliczenie liter, glosek lub sylab w podanych wyrazach oraz wpisanie poprawnego wyniku na tabliczce, którą trzyma dziewczynka.