Literkowe smakołyki - Głoska a sylaba

Głoska a sylaba. Zadaniem ucznia jest zliczenie liter, glosek lub sylab w podanych wyrazach oraz wpisanie poprawnego wyniku na tabliczce, którą trzyma dziewczynka.