Drzewo rodzinne - Relacje rodzinne po angielsku

Relacje rodzinne po angielsku. Utrwalenie nazw członków rodziny. Zadaniem ucznia jest przyporządkowanie na podstwie nagrania, fotografii członków rodziny do drzewa genealogicznego. Słownictwo wykorzystane w quizie: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather.