Drzewo rodzinne - Drzewo genealogiczne po angielsku

Drzewo genealogiczne po angielsku. Utrwalenie nazw członków rodziny. Zadaniem ucznia jest przyporządkowanie na podstawie nagrania, fotografii członków rodziny do drzewa genealogicznego. Słownictwo wykorzystane w quizie: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather.