Która to liczba? - Zapis liczb arabskich

Zapis liczb arabskich. Uczeń ćwiczy zapis słowny liczb w zakresie do 20.