Po równo, proszę! - Liczenie pieniędzy dla dzieci

Liczenie pieniędzy dla dzieci. Uczeń sumuje monety groszowe i przesuwa równoważną kwotę w złotych.