Warzywne obrazy - Ćwiczenie alfabetu

Ćwiczenie alfabetu. Zadaniem ucznia jest powieszenie na ścianie obrazów, pamiętając o zachowaniu kolejności alfabetycznej ich nazw, oraz umieszczenie pod nimi podpisów.