Liczba czasownika - Określanie liczby w zdaniu

Określanie liczby w zdaniu. Czasownik - określenie liczby czasownika. Zadaniem ucznia jest przyporządkowanie zdań do odpowiedniej grupy na podstawie liczby czasownika użytego w zdaniu.