Bagaż, czy skrzynia? - Rz i ż do nauki

Rz i ż do nauki. Ortografia. Wyrazy z "rz" i "ż". Zadaniem ucznia jest umieszczenie przedstawionych obrazów odpowiednio w zbiorze wyrazów, których pisownia zawiera w sobie litery "rz" lub "ż".