"Ó" czy "U"? - Ó i U

Ó i U. Ortografia. Wyrazy z "ó" i "u". Zadaniem ucznia jest umieszczenie przedstawionych obrazów odpowiednio w zbiorze "ó" lub "u" w zależności od tego, która z liter znajduje się w danym wyrazie.