Co robi? Co się z nim dzieje? - Kategorie czasownika

Kategorie czasownika. Zadaniem ucznia jest umieszczenie przedstawionych czasowników odpowiednio w zbiorze"co robi?" lub "co się z nim dzieje".