Ile ważą warzywa? - Ważenie na odważnikach

Ważenie na odważnikach - zadaniem ucznia jest obliczenie na podstawie stojących na wadze odważników wagi warzyw, przy czym uczeń rozwija umiejętność dodawania do 10.