Geometria wokół nas - Geometria szkoła podstawowa

Geometria szkoła podstawowa - uczeń ma za zadanie wyszukać przedmioty codziennego użytku w kształcie wskazanym w poleceniu.