Dodawanie w kinie - Zadania z dodawania w pamięci

Zadania z dodawania w pamięci. Uczeń naprawia projektor w kinie poprzez poprawne wykonywanie w pamięci działań dodawania w zakresie 0-100.