Seans z mnożeniem - Mnożenie dla dzieci

Mnożenie dla dzieci. Zadanie ucznia to naprawienie projektora w kinie poprzez obliczanie w pamięci działań mnożenia.