Zaszyfrowane warzywa - Gry o nazwach warzyw

Gry o nazwach warzyw. Uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy warzyw w języku angielskim. Na odgadnięcie wszystkich warzyw uczeń ma ograniczoną ilość prób! Słówka w grze: potato, tomato, carrot, onion, cucumber, peas, lettuce, garlic, broccoli, cauliflower, bean, corn.