Ogłoszenie: "Kiermasz" - Ogłoszenie - jak napisać?

Ogłoszenie - jak napisać? Formy pisemne - ogłoszenie. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie i przeczytanie tekstu ogłoszenia oraz wykonanie kilku zadań w celu opanowania umiejętności pisania ogłoszenia.