List do pszczółki Mai - Jak napisać list?

Jak napisać list? Zadaniem ucznia jest wysłuchanie i przeczytanie listu do pszczółki Mai oraz wykonanie kilku zadań w celu opanowania umiejętności pisania listów.