List do pszczółki Mai - Jak napisać list

Jak napisać list. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie i przeczytanie listu do pszczółki Mai oraz wykonanie kilku zadań w celu opanowania umiejętności pisania listów.