Spadające owoce - Nazwy owoców w języku angielskim

Nazwy owoców w języku angielskim. Uczeń utrwala znajomość nazw owoców w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest złapanie wszystkich owoców z podanego rodzaju.