Literowy Mistrz - Wszystkie litery alfabetu

Wszystkie litery alfabetu. Alfabet dla dzieci. Zadaniem ucznia jest odgadnięcie, którymi literami należy zapisać nazwy obiektów przedstawionych na obrazkach. Czas na odpowiedź jest ograniczony.