Dodawanie z sową - Gry dodawanie

Gry dodawanie. Zadaniem ucznia jest zrobienie jak największej ilości przykładów w określonym czasie. Odpowiedzi udziela się przez wybranie liczby, która jest wynikiem podanego działania.