Odejmowanie z sową - Nauka odejmowania online

Nauka odejmowania online. Zadaniem ucznia jest zrobienie jak największej ilości przykładów w określonym czasie. Odpowiedzi udziela się przez wybranie liczby, która jest wynikiem podanego działania.