Sowa dodaje i odejmuje - Gry z liczeniem

Gry z liczeniem. Zadaniem ucznia jest zrobienie jak największej ilości przykładów w określonym czasie. Odpowiedzi udziela się przez wybranie liczby, która jest wynikiem podanego działania.