Serce - Funkcja serca

Funkcja serca. Narządy wewnętrzne. Dzięki quizowi uczeń ma możliwość poznania budowy wewnętrznej człowieka i funkcji najważniejszego organu układu krwionośnego - serca.